Ingrid Kalderén

Ingrid Kalderén har lång erfarenhet av verksamhets-, organisations- och individutveckling i små och medelstora företag med erfarenhet av att koppla affärsstrategier till konkreta operativa aktiviteter eller projekt inom HR-området. Ingrid har mångåriga erfarenhet som ledare, HR-chef och projektledare, samt erfarenhet av både ledarrekrytering och ledarutveckling, vilket gör henne väl förtrogen med betydelsen av kompetenta ledare i en verksamhet och ledarrollens utmaningar.

Jag brinner för att i mitt HR arbete stötta individer, organisationer och verksamheter att utvecklas i linje med deras visioner och mål. Jag blir glad när jag kan bidra till att individer kan känna sig resursstarka och engagerade i sitt självledarskap och när tydliga HR processer och god kommunikation hjälper organisationer att fokusera på det som är viktigt och trygga ledare stödjer sina verksamheter att nå sina mål.

Kontakta oss

Denna sida använder cookies. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies och hantering av dina personuppgifter enligt GDPR.
 

OK