Rekrytering och urvalsstöd

Vi hjälper våra kunder att rekrytera medarbetare som med rätt kompetenser, färdigheter och personliga egenskaper kan bidra till företagets framgång.

Med tanke på vilka vi är så är många av de rekryteringar vi gör inom HR-området. Här har vi både kompetensen och nätverket att hjälpa våra kunder att rekrytera HR-proffs; både till HR-chefsroller och till specialistroller inom HR.

Vi bistår också ofta med en second opinion till kunder som framgångsrikt driver sitt eget rekryteringsarbete men som vill få ett par extra ögon på sina slutkandidater. Har tar vi hjälp av en kombination av färdighets- och personlighetstester, kompetensbaserad intervju och referenstagning för att hjälpa till att underbygga valet av kandidat.

Kontakta oss