Talent management

HR-konsulter med fokus på att attrahera, rekrytera och utveckla talanger

Medarbetare och talang i fokus

Begreppet Talent Management betyder olika saker för olika företag. I många fall menar vi hela HR-livscykeln när vi pratar Talent Management; från att attrahera och rekrytera rätt medarbetare, till att skapa förutsättningar för att behålla och utveckla dem i organisationen. I andra fall använder man ett snävare talangbegrepp när man pratar Talent Management och menar talangprocesserna som är riktade mot de medarbetare där man ser högst potential för ledande roller. Förvånansvärt ofta är området Talent Management något man inte riktigt har ett helhetsgrepp om i sitt strategiska Talent Management arbete.

 

Vi hjälper våra kunder att hitta sin väg i Talent Management arbetet. Vi är övertygade om att det inte finns en väg, ett sätt att arbeta med Talent Management, utan varje organisation behöver hitta sin väg utifrån strategiska behov, utmaningar på marknaden, företagskultur och värdegrund. Det finns ingen ”one size fits all”.

 

De utmaningar som vi hjälper våra kunder med ser ut på olika sätt beroende på var de befinner sig i sitt arbete. Det kan röra sig om att ta ett helhetsgrepp och börja med att definiera vision och filosofi eller så kan det handla om att få ett par enskilda byggstenar på plats som gör stor skillnad där man befinner sig just nu.

Exempel på frågeställningar kan vara:

  • Hur identifierar vi talang och potential i vårt företag? Vad vill vi stå för
  • Hur definierar vi kritiska roller och kompetenser som behövs i framtiden och hur bygger rollbeskrivningar som inkluderar dessa?
  • Hur tydliggör vi utvecklingsmöjligheterna som finns för våra medarbetare?
  • Hur går vi från att prata karriärtrappa till att illustrera att karriärresor kan se olika ut?
  • Hur ökar vi vår förståelse för vad som attraherar nästa generations medarbetare och hur blir vi attraktiva för dem?
  • Hur kopplar vi våra performance reviews till den mer långsiktiga utvecklingsplaneringen så att vi får det att hänga ihop?
  • Hur kan vi modernisera vårt arbete med successionsplanering?
  • Hur säkrar vi successionen till våra kritiska roller?
  •  

 

Är någon av de frågeställningarna på din agenda – hör av dig till oss!