Talent management

Helena Önneby och Ebba Arnesson. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Medarbetare och talang i fokus

Begreppet Talent Management betyder olika saker för olika företag. I många fall menar vi hela HR-livscykeln när vi pratar Talent Management; från att attrahera och rekrytera rätt medarbetare, till att skapa förutsättningar för att behålla och utveckla dem i organisationen. I andra fall använder man ett snävare talangbegrepp när man pratar Talent Management och menar talangprocesserna som är riktade mot de medarbetare där man ser högst potential för ledande roller. Förvånansvärt ofta är området Talent Management något man inte riktigt har ett helhetsgrepp om i sitt strategiska Talent Management arbete.

 

Vi hjälper våra kunder att hitta sin väg i Talent Management arbetet. Vi är övertygade om att det inte finns en väg, ett sätt att arbeta med Talent Management, utan varje organisation behöver hitta sin väg utifrån strategiska behov, utmaningar på marknaden, företagskultur och värdegrund. Det finns ingen ”one size fits all”.

 

De utmaningar som vi hjälper våra kunder med ser ut på olika sätt beroende på var de befinner sig i sitt arbete. Det kan röra sig om att ta ett helhetsgrepp och börja med att definiera vision och filosofi eller så kan det handla om att få ett par enskilda byggstenar på plats som gör stor skillnad där man befinner sig just nu.

Individuell medarbetarutveckling

Medarbetarutveckling syftar till att stärka era medarbetare och skapa en framgångsrik och välmående organisation. 

Tillsammans med en av våra coacher får din medarbetare möjlighet att stärka sitt självedarskap, sätta rätt mål och hitta kraft som gör att målet blir verklighet. Coachning kan ge: 

  • Ökad självinsikt 
  • Stärkt kommunikation 
  • Identifiering och utveckling av individens styrkor 
  • Att skapa beteendeförändring 
  • Att hitta motivation och rikting 
  • Karriärutveckling

 

Vi erbjuder en verktygslåda med strategier, praktiska verktyg och metoder som direkt kan användas. Målet är att dina medarbetare ska motiveras till att påverka sin situation och därmed prestera bättre. När vi coachar utgår vi alltid från medarbetarens specifika utmaningar och mål. 

Få en utvecklingsinsats som gör skillnad – kontakta oss på:

Karin Sara Svärdsén sittandes mingel. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.