Utbildning för chefer & HR

Pia Nordström skriver på tavla. Intenco HR-konsulter. Interim HR. HR-rekrytering.

Vi hjälper dig med utbildningar för chefer & HR

Som erfaren chef kan man behöva fylla på sin verktygslåda ytterligare och uppdatera sina kunskaper medan nya chefer söker en grundläggande förståelse för sitt ansvar när det gäller olika dimensioner av chefsrollen. Vi skräddarsyr chefsutbildningar och utvecklingsprogram bestående av flera olika moduler, för att passa just era behov och målsättningar.

Våra utbildningar handlar ofta dels om ledarskapets verktyg för att hantera feedback, coaching, svåra samtal osv, men även om att fylla på med de kunskaper som behövs inom arbetsrätt, arbetsmiljöfrågor, rekrytering, utvecklingssamtal, lönesättning och liknande. Kunskaperna som cheferna får med sig ska kunna omsättas direkt i vardagen.

Exempel på utbildningar:

  • Arbetsmiljöutbildning för chefer, skyddsombud eller HR. Läs mer om arbetsmiljöutbildning här.
  • Ny som chef
  • Kompetensbaserad rekrytering
  • Utbildning för HR i rehabiliteringsprocessen

Intenco erbjuder också professionell och individanpassad coaching för chefer