Agneta Magnusson

Agneta Magnusson

HR-konsult

Agneta Magnusson arbetar brett i olika HR-roller och projekt. Hon brinner bland annat för digitalisering och systemutveckling inom HR. Agneta har lång erfarenhet av chefsroller och ledningsarbete och har tidigare arbetat som HR-chef och verksamhetschef inom media. Hon har satt upp HR-processer och systemstöd, har erfarenhet inom arbetsrätt, fackliga förhandlingar, avveckling och omstrukturering av verksamhet. Agneta har också kunskap i lönefrågor och med lång bakgrund från mediabranschen har hon ett stort fokus på kommunikation.

Jag brinner för att utveckla HR-processer där användarvänlighet står i fokus. Digitala lösningar frigör tid som HR kan använda i annat värdeskapande arbete, som att agera förändringsledare i den digitala omställningen.