Frida Jädersten

Frida Jädersten

HR-Konsult

Frida Jädersten är HR-konsult på Intenco och beskrivs som lyhörd, kommunikativ och snabblärd. Hon har erfarenhet av operativt HR-arbete inom privata sektorn där hon arbetat med HR-Admin, digitalisering av HR, Data analys, onboarding, offboarding samt chefstöd. Frida arbetar utvecklingsorienterat och målinriktat och tar sig an nya projekt och uppgifter med entusiasm.