Interim HR

Ibland behövs en interim HR-chef, HR Partner eller HR direktör under en kortare eller längre period, Ett HR-stöd kan behövas på deltid och ibland handlar det om att driva ett förändringsarbete eller axla en roll i väntan på en rekrytering eller under en sjukskrivning. Då är en HR-chef att hyra in en utmärkt lösning.

Flera av våra kunder är framgångsrika tillväxtbolag. En del av dem har ingen egen HR-chef men har däremot behov av professionellt stöd i personalfrågor vid olika tillfällen och ofta finns det i dessa bolag ett ganska stort behöv av chefsstöd. I takt med att de växer ser de ofta ett ökat behov av att bättre strukturera sitt HR-arbete utan att för den skull fastna i komplexa processer och strukturer. Det är där vi kommer in i bilden. Vi har erfarna konsulter som går in som interim HR-chef med fullt engagemang för företagets verksamhet, affär och personalfrågor.

Är du i behov av en interimlösning? Kontakta Intenco - helen.borg@intenco.se (070-883 85 88)

Kontakta oss