Sök bidrag för arbetsmiljöutbildning

Sök bidrag för arbetsmiljöutbildning

Nu är Intenco återigen godkända som utbildningsanordnare hos AFA, vilket innebär att vi kan erbjuda gamla och nya kunder våra olika arbetsmiljöutbildningar med subvention. Vad handlar detta om?

  1. Företag och organisationer inom privat sektor som har tecknat kollektivavtal om TFA har möjlighet att få viss ersättning för kostnader de har för arbetsmiljöutbildning.
  2. Stödet riktar sig till både arbetare och tjänstemän och ska särskilt stödja gemensamma utbildningsinsatser – där såväl chefer som arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.
  3. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden och gäller för utbildningar som genomförs efter den 1 januari 2021.
  4. AFA Försäkring öppnar upp för ansökan från och med den 1 januari 2021 och stöd kan då sökas för arbetsmiljöutbildning som genomförs under 2021–2023 via webbanmälan.
  5. Stöd ges för grundutbildning för chefer samt för vidareutbildning av både chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud. Bekostnad av skyddsombudens grundutbildning regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.
  6. Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.
  7. Vilka utbildningar gäller stödet för? Läs mer om vilken typ av utbildningar som kan beviljas stöd på sidan: Exempel på arbetsmiljöutbildningar
  8. Läs mer här om villkoren: https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/till-dig-som-arbetsgivare/
  9. Hör av dig till Helen Borg på Intenco på mail  eller mobilen 0708-838588 om du är intresserad av att boka utbildning eller om du har frågor kring detta.

Våra senaste nyheter

Nyhetsbrev Juni 2023

Nu är det snart dags att summera första halvan av det här året och ta sikte mot hängmattan för lite välbehövlig vila och reflektion. Det

Läs mer »