AI & HR- med Sara Breman

AI & HR- med Sara Breman

AI är på tapeten överallt, men hur hänger AI och HR ihop – och hur påverkas vi inom HR-branschen av ämnet? Vi tror att AI kommer att beröra allt och alla och med det blir det viktigt att lära sig mer om ämnet. Häng med på ett snack med vår konsult Sara Breman som har bra koll på läget!

Det snackas just nu om AI överallt, hur skulle du säga att AI kan skapa konkret nytta i det dagliga arbetet för en person inom HR?

  • Generativ AI som exempelvis ChatGPT kan verkligen förenkla och effektivisera ditt arbete om du använder det på ett smart sätt och lär dig hur du ska skriva olika promts – alltså den uppmaning som du ger ChatGPT att generera ett svar på. Det kan exempelvis vara att ge utkast på policydokument, skapa annonser, sammanfatta rapporter, analysera data, förenkla eller utveckla en text du skrivit. Och allt det här gör den bara på några sekunder! Det är ett otroligt effektivt hjälpmedel och sparar oss massor med tid.

Vad ser du för möjligheter på sikt?

  • Jag tror att många moment inom HR kommer att försvinna helt och ersättas av AI vilket kommer ge oss än mer tid att jobba med annat värdeskapande. Den har en otrolig kapacitet att hantera stor mängd data och underlätta arbetet för oss. Jag tror också att implementera AI i våra HR-processer kommer att höja medarbetarupplevelsen – och det kanske är det viktigaste av allt!

Har du själv några konkreta redskap inom AI som du kan rekommendera andra i sitt HR-arbete?

  • Konkreta verktyg som jag använder är ChatGPT, Dalle-E som är ett bildgenereringsverktyg, Pictory som kan skapa filmer till exempelvis onboarding, utbildningar etc. och Fireflies som automatiserar mötesanteckningar och transkribering som kan användas exempelvis i intervjusammanhang.

Så vad har du för tips för att komma i gång?

  1. Börja labba med ChatGPT – ju mer du använder det kommer du se hur du ska skriva dina prompts för att få bättre generade svar som kan hjälpa dig framåt (”googla” inte)

  1. Det finns många verktyg som erbjuder prova-på perioder – utnyttja det för att se om just det här verktyget är någonting för er.

  1. Börja diskutera olika frågeställningar i ditt team/din organisation för att förstå hur AI kan skapa värde i er medarbetarupplevelse och HR-processer. Svårt komma på frågor? Fråga ChatGPT!

Slutligen, vad har du för spaningar inom AI just kopplat till HR?

  • Kanske inte en spaning, snarare ett konstaterande att utvecklingen kommer gå snabbt och det gäller att hänga med! Snart kommer ChatGPT vara interagerat i alla våra vanliga system och det kommer vara lika vanligt som att vi googlar på saker men du kommer att göra det direkt i det verktyg du använder. Jag tror att vi alla inom HR måste höja vår tekniska kompetens. Om vi ska kunna förklara för våra företagsledningar vilka möjligheter och utmaningar som finns med att implementera AI-verktyg och börja jobba annorlunda behöver vi förstå vad det faktiskt är. Ett viktigt medskick är också att jämte alla fördelar som AI kommer med, även prata om och vara medveten om fallgropar och utmaningar som finns, exempelvis kopplat till etiska frågor.

Våra senaste nyheter

Nyhetsbrev Juni 2023

Nu är det snart dags att summera första halvan av det här året och ta sikte mot hängmattan för lite välbehövlig vila och reflektion. Det

Läs mer »